Annat ord .nu, synonym/synonymer!

AnnatOrd.nu är en sida som ger dig ett annat ord eller ett alternativord så kallat synonym. Ibland kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Annatord.nu hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra din vardag enklare. Annat ord är inte bara synonymordbok, synonymlista, synonymlexikon, utan även en ordlista, ordbok och ordlexikon. Det finns minst lika många ord i en ordbok som det finns synonymer. Att minnas både orden och synonymerna när man behöver dem som mest, är inte alltid enklast. Ange ordet du söker synonym till i sökrutan. Tänk på att ange ditt ord i grundform när du söker synonymer. T.ex vandra istället för vandrade. Det har aldrig varit enklare att hitta synonym/synonymer till ord.
Annons


Annat ord för föga är:

i liten grad, i ringa mån, inte mycket, knappt, liten, litet, obetydlig, obetydligt, ringa

Annat ord har tagit fram vad föga betyder och innebär!

Vad betyder föga? Betydelsen av föga dess innebörd kan variera! Du kan hitta ett annat ord för föga och andra betydelser av ordet föga samt läsa mer om föga på Wikipedia eller Wiktionary

Annons från MailBackup.se

<< Gå till MailBackup.se >>


Andra nyligen sökta synonymer:


| entydig | kostnad | göra narr av | strävan | sprend |tveka | spänna | pakt | konungen | stökig | förträfflig | uteslutande | oomtvistlig | utlösare | spröd | grisa | med ovilja | bit | het | flamma | tät | tungkyssas | sladda | förstöra | chans | era | synonymlista | fortfara | edition | försök | hotande | bättra | driva | oböjlig | slut | vredgad | ovannämnd | statsöverhuvud | ordnad | skit | undersöka | mothugg | otillfredsställande | försening | väsnas | ljushuvud | jack | forma | svulstig | succession | tillintetgöra | berätta | nybörjare | förbrylla | komplettera | komprimera | införa | bifalla | envälde | lindrig | käbbel | täcka | slott | hem | administrering | älskog | godhjärtad | elimination | efterhängsen | kategori | svammel | kontext | sikte | medge | bedömare | marig | konklusion | vidgning | desinformera | jämn | ansträngande | solljus | avguda | avbild | fruktbar | tillvägagångssätt | likvärdig | tillhandahålla | sortera | skänka | sända | på en gång | rufflare | slätt | ingrediens | gapande | narra | besittning | inta | utse | eftersom | synonym |

recensioner 5 poäng. 3 svar. Skicka din recension till support@annatord.nu